Monday, February 20, 2012

Beauty from the past


     

   " I wanna be loved by you..."

                 I adore Marylin Monroe. She was very beautiful woman. Hollywood made her sexsymbol. She was a woman who wanted to educate and play more complicated roles, but Hollywood made her simple beautiful blonde girl who did what they wanted and pleople thaught that she is not enough smart to do something else. She was, but never got a chance to present herself as she really was.

  Zbožňujem Marilyn. Bola to skutočne nádherná žena. Hollywood z nej spravil sexsymbol. Na druhej strane, to bola žena, ktorá sa chcela vzdelávať a hrať komplikovanejšie roly vo filmoch, ale Hollywood z nej vytvoril jednoduchú krásnu blondýnu, ktorá spravila, čo chceli, tak si ľudia mysleli, že nie je dosť múdra na to, aby zvládla niečo iné. Bola múdra, ale nikdy nedostala šancu prezentovať sa aká skutočne bola.
                                        


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...